Porovnávací model pro antivibrační materiály Getzner poukazuje na rozdílné charakteristiky materiálů Sylomer®, Sylodyn® a Sylodamp®.

V oblasti železničního inženýrství je variabilita a široká škála charakteristik důležitým faktorem pro co nejefektivnější nasazení antivibračních technologií s cílem:
– prodloužení životního cyklu,
– optimalizace nákladů na údržbu a
– minimalizace ztrát způsobených výlukami.

Video – Porovnávací model materiálů Getzner

Snížení šíření hluku a vibrací 

Tento jednoduchý srovnávací model s kuličkami populárním způsobem zobrazuje rozdílné charakteristiky materiálů, které se kromě železničního stavitelství stejně dobře uplatňují i ​​ve stavebnictví, průmyslu, vibroakustice ale i v lodním průmyslu či konstruktérství a výrazně napomáhají snížit strukturální hluk.

Útlum vibrací způsobených železniční dopravou je hlavní náplní společnosti Hydrobeton s.r.o., která je výhradním zástupcem Getzner Werkstoffe pro Českou a Slovenskou republiku v oblasti kolejových tratí.

Antivibrační rohože

Řada laboratorních testů a odborných měření jakož i nezávislé studie provedené na základě skutečného provozu tratí prokazují, že materiály společnosti Getzner ani po desítkách let provozu neztrácejí své vlastnosti, čímž je zajištěna nejlepší elasticita železničních tratí.

Útlum vibrací pomocí podložek Getzner Sylomer®