Anotácia

Plné znenie článku je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu.

Časť 1. Dlhodobé skúsenosti v sieti ÖBB

Neustále sa zvyšujúce dopravné zaťaženie a vyššie traťové rýchlosti vedú k neustálemu zvyšovaniu zaťaženia tratí a výhybiek.

Trať klasickej konštrukcie (so štrkovým koľajovým lôžkom) momentálne vykazuje čiastočné znaky opotrebovania spôsobené zlým fungovaním systému alebo nadmerným namáhaním jednotlivých prvkov. V roku 1997 sa v sieti ÖBB uskutočnili prvé testy s podpodvalovými podložkami, spočiatku na ochranu prvkov koľajového roštu. Vďaka pozitívnym skúsenostiam sa v sieti ÖBB začali podpodvalové podložky používať častejšie. V hlavných tratiach sa betónové podvaly s podpodvalovými podložkami dnes používajú ako štandardná súčasť podvalov nových tratí a výhybiek.

Ak sú prvky koľajového roštu navzájom zosúladené a prispôsobené prevádzkovým podmienkam trate, použitie podpodvalových podložiek chráni nielen kamenivo koľajového lôžka, ale tiež znižuje namáhanie podvalov, sadanie koľajového roštu, vlnkovitosť koľajníc, opotrebovanie podložiek pod pätu koľajnice a znižuje vibrácie v koľajovom lôžku. Dosiahnuté výsledky boli overované a potvrdené na rôznych úsekoch tratí ÖBB.

Chyby geometrického usporiadania koľaje spôsobené nerovnomerným sadaním železničného spodku

Článok bol uverejnený v časopise ZEV Rail v roku 2009 v Nemeckom jazyku pod názvom „Technische und wirtschaftliche Aspekte zum Thema Schwellenbesohlung – Teil 1: Langzeiterfahrungen im Netz der ÖBB“: 2009/05, ISSN 16188330
Autori: Dipl.-Ing. Florian Auer, Dipl.-Ing. DR. Rudolf Schilder

Časť 2. Ziskovosť v sieti ÖBB

Podpodvalové podložky chránia kamenivo koľajového lôžka, prvok, ktorý je najslabším článkom a je zvyčajne rozhodujúci pre životnosť železničného zvršku. Použitím podpodvalových podložiek pod koľajami a výhybkami sa zníži intenzita údržby a súčasne sa predĺži životnosť trate. V dôsledku týchto účinkov klesajú aj prevádzkové náklady, pričom pozitívne technické skúsenosti sú zdôraznené aj veľmi priaznivými hospodárskymi výsledkami.

Z tohto dôvodu sa môže použitie podpodvalových podložiek v hlavných koľajach a výhybkách na novo budovaných tratiach odporučiť bez obmedzenia. Implementácia podpodvalových podložiek v existujúcej sieti by sa mala sústrediť na trate so zaťažením koľaje vyšším ako 10,95 mil. hrt/rok a dodatočne aj v oblúkoch s malým polomerom. Na tratiach so zaťažením koľaje menším ako 5,48 mil. hrt/rok sa pri súčasnej (r. 2009) cenovej hladine podpodvalové podložky neodporúčajú.

Úseky s podpodvalovými podložkami a bez podložiek by sa nemali striedať často, pretože každý prechod vedie v dôsledku rôznych počiatočných sadaní koľajového roštu a následného odlišného správania sa kvality k individuálnym chybám, ktoré sú náročné na údržbu. Preto by mali byť uprednostnené dlhšie úseky s podpodvalovými podložkami (koľaj a výhybky) pred použitím podpodvalových podložiek napríklad iba v oblúkoch malých polomerov.

Železničné trate v databáze Technickej univerzity v Grazi na skúmanie správania kvality koľaje

Článok bol uverejnený v časopise ZEV Rail v roku 2009 v Nemeckom jazyku pod názvom „Technische und wirtschaftliche Aspekte zum Thema Schwellenbesohlung – Teil 2: Wirtschaftlichkeit im Netz der ÖBB“: 2009/11-12, ISSN 16188330
Autori: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Peter Veit, Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Marschnig


Na stiahnutie

Plné znenie článku je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu.