Ťažká nákladná doprava

Väčšia pružnosť pre ťažkú nákladnú trať Malmbanan vo Švédsku

Pri ťažkej nákladnej doprave trať často dosahuje svoje limity. Vysoké nápravové tlaky a množstvo nákladu neúmerne zaťažujú koľaj. Z tohto dôvodu sa švédsky prevádzkovateľ Trafikverket rozhodol v roku 2014 inštalovať podpodvalové podložky.

Continue Reading

Dlhodobý test podkoľajnicových podložiek extrémne namáhanej trati v Brazílii (BR)

Extrémne namáhané trate výrazne viac zaťažujú zvršok, čo často spôsobuje závažné poškodenie jeho jednotlivých komponentov. Podkoľajnicové podložky Getzner môžu byť dodatočne inštalované ľahko a rýchlo. Inštalujú sa priamo pod pätku koľajnice a inštalácia si nevyžaduje dlhodobú výluku.

Continue Reading