Rekonštrukcia mosta v km 51,368 trate Devínska Nová Ves – Štúrovo (Červený most).

Podkladnicové podložky Sylodyn® NF boli nasadené za účelom zníženia vibrácií prenášaných do konštrukcie mosta, a tým za účelom zníženia sekundárneho hluku emitovaného konštrukciou mosta.

Nasadením materiálu Sylodyn® NF bola dosiahnutá nižšia tuhosť jazdnej dráhy pri zachovaní kvalitatívnych parametrov trate. Podkladnicové podložky Getzner zabezpečujú plynulejší nárast tuhosti trate pri nájazde na a zjazde z mosta. Materiál Sylodyn® je polyuretán s uzavretou bunkovou štruktúrou s elastickými vlastnosťami.

Trať: Devínska Nová Ves – Štúrovo (Červený most)
Dĺžka mosta: 215,53 m
Tvar koľajnice: R 65
Podkladnice: R4 resp. R4M
Zaťaženie: 22,5 t
Podkladnicové podložky: Sylodyn NF 1 760 ks s hrúbkou 15 mm

Pružné riešenia pre rebrové podkladnice od spoločnosti Getzner

Klasická konštrukcia zvršku na oceľových mostoch pozostáva z drevených mostníc s rebrovými podkladnicami.

Pružnosť na takýchto tratiach zabezpečujú vysoko pružné podkladnicové podložky spoločnosti Getzner. Montujú sa medzi rebrovú podkladnicu a podval. Pružné podkladnicové podložky zachytávajú pôsobenie koľajnice, rozdeľujú záťaž a znižujú vibrácie vychádzajúce z nerovnosti kolies a vozovky. Prispôsobeným rozdelením tuhosti podkladnicovej podložky je možné redukovať pokles hlavy koľajnice pri prechode vlaku.

Zavedený útlm

Spoločnosť Getzner Werkstoffe realizovala v celosvetovom rámci projekty podľa špeciálnych požiadaviek vo viac ako 30 mestách ako aj na rozličných vysokorýchlostných tratiach.


Download

Podkladnicové podložky, Bratislava – Červený most (PDF)