Kompletná rekonštrukcia železničného zvršku

Podvalové podložky

Kompletná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č.1 a č.2. Podvalové podložky spoločnosti Getzner SLB 2210G boli nasadené za účelom ochrany a zníženia namáhania kameniva zvršku a možnosti zníženia hrúbky koľajového kameniva nad priepusťou miestneho potoka. Navrhované parametre budú vyhovovať modernizovanej trati pre rýchlosť 140 km/h, výhľadovo pre rýchlosť 160 km/h. Trať je súčasťou paneurópskeho dopravného koridoru č. 4., spájajúceho Drážďany a Istanbul.

Trať: Devínske Jazero – Zohor, km 4,816
Dĺžka: 2 x 800m
Podval: BP-3
Zaťaženie: 22,5 t
Koľajnica: UIC 60
SLB 2210G: 2882 ks

Oblúk Zohor

Pružné riešenia pre štrkové traťové lôžka a výhybky od spoločnosti Getzner

Nárast prevádzkových zaťažení a rýchlostí v súčasnej železničnej doprave predstavuje zložité technické a ekonomické problémy pre manažérov v tomto odvetví na celom svete.

Využitie podvalových podložiek ponúka možnosť tieto problémy vyriešiť: Podvalové podložky chránia železničný zvršok, vylepšujú kvalitu koľajovej geometrie a znižujú škodlivé vibrácie tak na železničných tra­tiach, ako aj na výhybkách.

Podvalové podložky ponúkajú nasledujúce výhody:

  • zníženie nákladov na údržbu,
  • predĺžená životnosť zvršku,
  • zníženie škodlivých vibrácií.

Podvalové podložky ponúkajú prevádz­ko­vateľom železničnej dopravy mož­nosť významne znížiť ročné náklady na údržbu železničných tratí a výhybiek.

Pružné podvalové podložky ponúkané spoločnosťou Getzner predstavujú ďalší vývoj klasických železničných zvrškov. Výrobky ponúkané spoloč­nosťou Getzner sú umiestňo­vané priamo pod železničné podvaly, čím zvyšujú vertikálnu pružnosť v železničnom zvršku. S podvalovými podložkami je rovnomerne rozložené zaťaženie trate železničnými vagónmi cez pružné prvky v zvršku. Podvalové podložky s danými pružnými vlastnosťami významne znižujú opotrebovanie železničných tratí.

Vysoko pružné podvalové podložky tiež predstavujú v pomere k podštrkovým rohožiam úspornú alternatívu izolácie proti vibráciám.

Spoločnosť Getzner vyrába podvalové podložky už od roku 1990. V súčasnej dobe sú podvalové podložky úspešne využívané po celom svete na všetkých typoch železničných tratí a to od vysokorýchlostnej až po regionálnu dopravu.

Zvýšenie dlhodobej životnosti železničného zvršku

Podvalové podložky spoločnosti Getzner sa nasadzujú za účelom zníženia zaťaženia štrkového lôžka. To má za následok menšie rozdrvenie a opotrebovanie štrku.

Štrk je optimálne uložený do traťového lôžka vďaka poddajným vlastnostiam podložky, čo vedie k zníženiu posunu štrku. Tento postup priamo pomáha chrániť štrkové lôžko a podstatne spomaľuje sadanie koľajníc. Skúsenosti v posledných rokoch ukazujú, že doba intervalu podbíjania môže byť pri tomto postupe prinajmenšom zdvojnásobená.

Podvalové podložky sa využívajú obzvlášť v oblastiach, v ktorých dochádza k veľkému zaťaženiu a to pri výhybkách, konštrukciách alebo traťových úsekoch s veľmi malým oblúkom. Výhody podvalov s podvalovými podložkami sa prejavia veľmi výrazne v ťažko zaťažených oblastiach s až 37 tonovým zaťažením nápravy.

Kvalita geometrie trate – Zmeny v kvalite geometrie trate na skúšobnom úseku Rakúskych železníc (ÖBB) merané od roku 2001.

 


Download