Pri príležitosti odbornej konferencie TRA 2018, ktorá sa v apríli 2018 uskutočnila vo Viedni, vydal autorský kolektív Dr. Ferdinand Pospischil – Dipl.-Ing. Stefan Vonbun – Dr. Harald Loy zborník zo 7. dopravného výskumu. Text sa zaoberá problematikou použitia podvalových podložiek a ich prínosom pre železničné inžinierstvo s možnosťami dosiahnúť udržateľný a trvácny železničný zvršok.

Sustainable superstructure with Under Sleeper Pads

TRA 2018

The Research Research Arena (TRA) je najväčšia európska výskumná a technologická konferencia o doprave a mobilite. Konferencia sa konala vo Viedni od 16. do 19. apríla pod mottom „digitálna éra pre dopravu, riešenia pre spoločnosť, hospodárstvo a životné prostredie“. Asi 3000 medzinárodných expertov prediskutovalo najnovšie výsledky výskumu a budúci vývoj v oblasti mobility a dopravy.