Ochrana svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Systém hmota-pružina

Ako ochranu historických budov v juhoamerickom meste Cuenca v Ekvádore pred otrasmi, v polovici októbra 2015 bola spoločnosťou Getzner inštalovaná vysoko výkonná ochrana mestskej rýchlodráhy proti vibráciám.

Cuenca, Ekvádor
Cuenca, Ekvádor (photo Albert Dezetter, Pixabax)

Mesto Cuenca sa nachádza južne od Quito a je tretím najväčším mestom v Ekvádore. Historická časť mesta Cuenca je od roku 1999 zaradená do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO: budovy, ktoré z väčšej časti pochádzajú z 19. storočia, reagujú na otrasy veľmi citlivo.

Systém Hmota-pružina pre maximálnu efektivitu

Zabudovaný systém Hmota-pružina je navrhnutý pre najvyššie technické požiadavky. Systém izoluje vibrácie priamo v zdroji a chráni tým nielen budovy historickej časti mesta, ale súčasne zvyšuje kvalitu života a práce v jej okolí. Spoločnosť Getzner preberá komplexný technický dohľad nad týmto projektom vrátane dohľadu nad montážou.

„Toto vysoko efektívne riešenie dlhodobo chráni pamiatkovo chránené budovy pred otrasmi. Vďaka výbornej spolupráci s mestom Cuenca a francúzskou stavebnou spoločnosťou CIM TSO môžeme riešenie ľahko a rýchlo realizovať,“ informoval Víctor Rodríguez, projektový manažér Getzner v Cuenca, a dodáva: „Do konca roka 2016 zabudujeme na trati s dĺžkou štyri kilometre približne 10 000 m2 rohoží nášho systému Hmota-pružina ako aj 11 600 ks podkoľajnicových podložiek.“


Download