Materiál spoločnosti Getzner Sylodyn ® ponúka ďalšie zlepšenie dynamických vlastností Sylomer-u®Sylodyn® je elastomér s uzavretými bunkami, ktorý neprijíma žiadnu vodu. Polyuretánový materiál je štandardom pri pružnom uchytení koľajového zvršku železničných tratí. Sylodyn ® sa však používa aj ako izolácia proti kročajovému hluku pri podlahách a schodoch, zakladaní budov, ukladaní strojov, zvuková izolácia medzi stenami, podlahami a schodmi.

K dispozícii ako skladový tovar je päť typov tohto produktu. V prípade špeciálnych požiadaviek sa vlastnosti materiálu modifikujú.

Vlastnosti výrobku

 • Zreteľné vlastnosti pružiny
 • Uzavretá bunková štruktúra pórov
 • Vhodné pre veľmi vysoké zaťaženie

Výhody

 • Vysoká dynamická nosnosť
 • Statický rozsah použitia pre štandardné typy od 0,075 N/mm2 do 1,5 N/mm2, špeciálne typy do 12 N/mm2
 • Maximálne zaťaženie do 24 N/mm2
 • Veľmi nízka závislosť amplitúdy
 • Nízka tendencia dotvarovania
 • Stierací faktor (Cdyn/Cstat) od 1,15 do 1,40
 • Osvedčené dlhodobé správanie
 • Únavová pevnosť
 • Jemne triedený rozsah (8 štandardných typov) pre optimálnu konštrukciu systému
 • Schopnosť poskytovať zmeny špecifické pre zákazníka

Na stiahnutie