Systém Hmota-pružina pre Königsplatz v Augsburgu

Systém hmota-pružina

Námestie Königsplatz

– je najdôležitejším dopravným uzlom v Augsburgu. Denne tadiaľ prechádza množstvo električiek a autobusov. Nedávno, kvôli zabezpečeniu bezbariérového prístupu imobilných občanov, bolo námestie rekonštruované. Aby neboli okolité obytné budovy a obchodné prevádzky zaťažované nežiadúcimi vibráciami, bola celá trať vybavená osvedčeným systémom Hmota-pružina od spoločnosti Getzner. Zvoleným technickým riešením bol zvršok električkovej trate akusticky oddelený od okolitého prostredia. Týmto riešením bol úspešne eliminovaný prenos hluku a nežiadúcich vibrácií do okolitého prostredia.

Systém Hmota-pružina, Königsplatz Augsburg

Systém Hmota-pružina, ako variant celoplošného uloženia

– sa používa hlavne pri výstavbe vnútromestských dráh. Pri tomto systéme sa koľajové teleso použitím vodorovných a bočných rohoží z hľadiska útlmu vibrácií kompletne od­delí od okolia. Cieľom izolácie vibrácií je dynamicky izolovať železničný zvršok od podložia tak, aby bol čo najmenší prenos vibrácií a štrukturálneho hluku.

Izolovanie je dosiahnuté vytvorením systému schopného vibrovať. Pokiaľ je daná trvale pružná vrstva, ktorou je materiál Sylomer® alebo Sylodyn®, tak dochádza k izolácií priamo na zdroji emisií, čo zaisťuje, že podporný bod sily Fu(t) je nižší ako budiaca sila Fe(t). To vedie k zníženiu vibrácií vznikajúcich v podporných bodoch síl.

Podporný bod sily Fu(t) je nižší ako budiaca sila Fe(t).

Vo vibroizolačnom systéme existujú dve oblasti a to oblasť zosilnenia a oblasť izolačná. V rámci systému Hmota-pružina to znamená, že systém musí mať čo najnižší pomer medzi dynamickou a statickou tuhosťou. Dynamická tuhosť uloženia by sa mala vzťahovať len na drobné zmeny, a to vďaka kmitočtu a zaťaženiu.

Systém Hmota-pružina je účinné riešenie tohto problému navrhované projektantami spoločnosti Getzner. Týmto systémom dochádza k zníženiu štrukturálneho hluku až o 30 dB v superkritickom kmitočtovom rozsahu.

Systémom Hmota-pružina dochádza k zníženiu štrukturálneho hluku až o 30 dB v superkritickom kmitočtovom rozsahu.

Celoplošné uloženie od spoločnosti Getzner ponúka tieto výhody:

  • Jednoduché, rýchle a cenovo prístupné konštrukčné varianty
  • Nízka chybovosť konštrukcií
  • Zaťaženie rozložené na veľkej ploche v podloží
  • Tlmenie štrukturálnych vibrácií
  • Nízky počet inštalačných spojov
  • Vysoká horizontálna stabilita celého systému
  • Hospodárnosť celého systému

Materiály Sylomer®Sylodyn® sa používajú po celom svete ako jedinečné pružné rohože. Zaručujú požadovanú účinnosť už celé desaťročia. Pokiaľ sú skombinované s technickým know-how spoločnosti Getzner, tak tieto materiály predstavujú vysoko technické vyspelé riešenia v rámci systémov Hmota-pružina.

Táto jednoduchá a vďaka rohožiam od spoločnosti Getzner veľmi účinná a hospodárna metóda sa osvedčila a realizovala už v mnohých mestách na celom svete.

Dlhoročná úspešná a úzka spolupráca klienta Leonhard Weiss GmbH & CO KG a firmy Getzner prispeli k získaniu tejto zákazky. „Už roky sú systémy Hmota-pružina firmy Getzner favorizovaným štandardným riešením mestských dráh v Augsburgu. Za pomoci premysleného plánu dodávok ako aj nášho špecifického poradenstva sme dokázali zabezpečiť inštaláciu v čo najktratšom čase bez nákladných prestojov”, hovorí Sascha Reuter, projektový manažér firmy Getzner v Grünwalde. Zabudovanie 9000 m2 antivibračnej izolácie sa uskutočnilo od júna 2012 do mája 2013.


Download