Antivibračné opatrenia na Štuttgartských električkových tratiach

Systém hmota-pružina
Systém hmota-pružina

22 rokov po zabudovaní systému Hmota-pružina s materiálom Sylomer® boli vykonané merania účinnosti antivibračných opatrení na Štuttgartských električkových tratiach (Stuttgarter Straßenbahnen-SSB) na úseku Stuttgart-Feuerbach. Systém Hmota-pružina tvorí rampu s otvoreným zvrškom v blízkosti zastávky (pozri nasledujúce obrázky). Prvé merania hluku boli vykonané krátko po inštalácii v roku 1991.

Detaily projektu

Typ: Celoplošný systém Hmota-pružina
Rok dokončenia: 1990
Miesto: Stuttgart-Feuerbach (medzi zastávkou Wiener Platz a tunelom)
Oblúk: Polomer R90
Rampa: stúpanie 70 ‰
Hrúbka dosky: 520 mm (uprostred)
Uloženie: 2 x Sylomer® R 25
Vozidlá: koľajové vozidlá DT8 Stuttgart
Prvé merania: DORSCH CONSULT – Správne číslo 4164/20 – 0418 Dipl.-Ing. H. Venghaus,1991
Vlastná frekvencia: 17,5 Hz (stanovená výpočtom)

Rez systému Hmota-pružina
Rez systému Hmota-pružina

Stav koľajníc

Pri obhliadke v roku 2012 bola zistená vlnkovitosť koľají. Pretože vlnkovitosť môže viesť k zvýšeniu hladiny hluku až o 20 dB, boli bezprostredne pred meraním koľajnice prebrúsené.

Malé brúsne drážky po zbrúsení (hlava koľajnice nezabehnutá).

Merania

Pri preberacej skúške v roku 1991, úroveň rýchlosti vibrácií bola nameraná na stene pri prejazde vlaku. Po 21 rokoch v tých istých bodoch boli počas prevádzky zaznamenané hladiny vibrácií. Okrem toho skúška dokmitávania MFS bola vykonaná pre stanovenie vlastnej frekvencie systému v nezaťaženom stave.

Vlastná frekvencia

Meraná vlastná frekvencia zvršku: 18,6 Hz
Vlastná frekvencia stanovená výpočtom: 17,5 Hz

Úroveň rýchlosti vibrácií

Úroveň rýchlosti vibrácií v roku 1991 v porovnaní s meraním z roku 2012 na rovnakých meracích bodoch.

Tretinooktávové spektrum na stene, smer Feuerbach (iT – v tuneli)

Veľmi dobrá zhoda úrovne rýchlosti vibrácií, celkom nízka úroveň v porovnaní s inými meraniami za podobných okrajových podmienok. Zvýšenie v rozsahu od 60 Hz je zapríčinené pretrvávajúcou vlnkovitosťou koľajníc aj po prebrúsení.

Zhrnutie

V úseku Stuttgart Feuerbach boli uložené antivibračné rohože 2 x Sylomer® R25 (celková hrúbka pružnej vrstvy 50 mm) a navrhnuté na frekvenciu približne 17,5 Hz (bez zaťaženia).
Pokládka sa konala v roku 1990, prvé merania boli vykonané po uvedení do prevádzky v roku 1991 inžinierskou firmou Dorsch Consult. V roku 2012 boli vykonané finálne merania a nameraná frekvencia bola 18,6 Hz ( bez zaťaženia).
Rohože boli umiestnené v oblasti rampy, ktorá je viac ako 20 rokov vystavená poveternostným vplyvom.
Odchýlka vlastnej frekvencie (porovnáva sa meranie v roku1991 a 2012) sa nachádza na rozhraní 1 Hz v oblasti výpočtovej nepresnosti. Nameraná hodnota rýchlosti vibrácií v rovnakých meracích bodoch, ako v roku 1991, sú v dobrej zhode.
Tak mohla byť preukázaná porovnateľná účinnosť systému Hmota-pružina po 22 rokoch zaťaženia.
Vzhľadom k dobrým výsledkom systému, bez toho, aby bola ohrozená účinnosť, sa očakáva funkčnosť po dobu najmenej ďalších 30 rokov.


Všetky vyhlásenia a údaje vychádzajú z našich súčasných znalostí.
Všetky práva vyhradené.
Vydané: marec 2013, revízia apríl 2017


Download