Účinná minimalizácia vibrácií a hluku v mestských oblastiach – zlepšenie kvality životného prostredia a pracovných podmienok obyvateľov.

Električka a metro

Mestská doprava zahŕňa mestské železničné a podzemné služby – a je definovaná nápravovým zaťažením do 13 metrických ton a maximálnou rýchlosťou 100 km/h. Hlavnou výzvou pre mestskú dopravu je okolitá oblasť citlivá na hluk. Getzner má ideálne produkty a riešenia na minimalizáciu vibrácií a hluku v mestských oblastiach spôsobených mestskou železničnou dopravou.

Výhody

  • Vysoko účinná ochrana proti vibráciám
  • Zníženie hluku spôsobeného štruktúrou
  • Lepšia kvalita života a pracovné podmienky pre obyvateľov
  • Väčší komfort pre cestujúcich
  • Ochrana ciest, koľajových konštrukcií a koľajových vozidiel
  • Vyššia stabilita trate
  • Systém zostáva účinný počas celého životného cyklu nadstavby