Menšie opotrebovanie a nižšie náklady na životný cyklus pre prevádzkovateľov štandardných tratí.

Štandardná železničná premávka je definovaná zaťažením náprav až do 25 metrických ton a rýchlosťou až do 200 km/h. Riešenia spoločnosti Getzner znižujú opotrebenie komponentov koľajového zvršku a chránia koľaje, podvaly a výhybky. Výsledkom je nižšia údržba a nižšie náklady na životný cyklus pre prevádzkovateľov železničných tratí. Obyvatelia a priľahlé budovy sú tiež chránené pred rušivými vibráciami.

Výhody

  • Vysoko účinná ochrana proti vibráciám
  • Zníženie hluku šíreného konštrukciou
  • Nižšie náklady na údržbu a životný cyklus
  • Menšie opotrebenie komponentov koľajového zvršku
  • Vyššia stabilita trate
  • Systém zostáva účinný počas celého životného cyklu koľajového zvršku