Menej údržby koľajového zvršku.

Súpravy na vysokorýchlostných tratiach sa pohybujú rýchlosťami aj nad 200 km/h, čo zvyšuje záťaž komponentov koľajového zvršku. Prvky vyrobené zo Sylomer® alebo Sylodyn® dávajú koľajovému zvršku väčšiu elasticitu a vytvárajú rovnováhu, ktorá chráni komponenty. Znižuje sa opotrebenie a je možné predĺžiť intervaly údržby.

Výhody

  • Vysoko účinná ochrana proti vibráciám
  • Zníženie hluku šíreného konštrukciou
  • Predĺženie intervalov cyklu údržby
  • Menšie opotrebenie komponentov koľajového zvršku
  • Vyššia stabilita trate
  • Systém zostáva účinný počas celého životného cyklu koľajového zvršku