Menej vibrácií a hluku v okolí miestnych dopravných tratí.

Pri miestnej doprave a mestskej železničnej doprave hovoríme o zaťažení náprav až do 16 metrických ton a rýchlostiach až do 140 km/h. Obyvatelia pozdĺž miestnych dopravných tratí sú často konfrontovaní s rušivými vibráciami a hlukom spôsobeným vlastnosťami konštrukcie tratí. Produkty a riešenia spoločnosti Getzner zabezpečujú viac kľudu a pokoja.

Výhody

  • Vysoko účinná ochrana proti vibráciám
  • Zníženie hluku spôsobeného stavbou
  • Lepšia kvalita života a pracovných podmienok obyvateľov
  • Väčší komfort pre cestujúcich
  • Vyššia stabilita trate
  • Systém zostáva účinný počas celého životného cyklu traťového zvršku